Veelgestelde vragen

 

Wat is Anoliet?

De elektrolyt aan de anodezijde van een elektrochemische cel die in compartimenten is verdeeld. Anolyte is in de handel verkrijgbaar als Neutral Electrolyzed Water (‘NEW’), dat ter plaatse wordt geproduceerd.

Wat is elektrolyt?

Een chemische verbinding (zout, zuur of base) die bij oplossen in een oplosmiddel uiteenvalt in elektrisch geladen ionen. De resulterende elektrolyt (of elektrolytische) oplossing is een ionische geleider van elektriciteit. Heel vaak wordt de zo gevormde oplossing zelf eenvoudig een %22elektrolyt%22 genoemd. Ook worden gesmolten zouten en gesmolten zoutoplossingen vaak %22elektrolyt%22 genoemd wanneer ze worden gebruikt in elektrochemische cellen, zie ionische vloeistof. Zie ook vast elektrolyt.

Wat is Anoliet?

Anolyte is een geactiveerde oplossing die ter plaatse wordt geproduceerd met behulp van een proces dat Electro Chemical Activation (ECA) wordt genoemd. Anolyte is een zeer krachtig desinfectiemiddel tegen alle bacteriën, virussen en algen, zelfs wanneer het wordt verdund in water of in de lucht wordt gesproeid.

Wat is zure anolyt?

Acidic Anolyte kan overal worden gebruikt waar gedesinfecteerd of gesteriliseerd moet worden, in toepassingen waar de pH onbelangrijk is en waar geen gevaar voor corrosie bestaat. Zure anolyt is een sterk oxiderende oplossing met een pH van ~2,0-4,0 en een oxidatie-reductiepotentieel (ORP) van> 1000 met actief chloorgehalte van ongeveer ~50-500 ppm.

Wat is neutrale anolyt?

Neutrale anolyt heeft een pH van ~6,0-7, een gehalte aan actief chloor van ~50-500 ppm en een ORP van> 900mV. Het wordt overal gebruikt waar de pH belangrijk is (corrosie) en waar mogelijk verdamping van actief chloor niet kan worden vermeden. Neutral Anolyte is zeer effectief tegen bacteriën en virussen en wordt vooral gebruikt voor het desinfecteren van zwembaden, drinkwater of andere waterbronnen. Daarnaast wordt Neutral Anolyte veel gebruikt voor het desinfecteren/steriliseren van objecten (vloeren, kamer, wand, gereedschap, voedingsmiddelen, etc.).

Wat is katholiet?

Katholiet is een bijproduct dat ook ter plaatse wordt geproduceerd. Katholiet heeft een ORP van ~ -800 tot -900 mV. Katholiet is alkalisch met een pH van ~ 10-13. Katholiet heeft geen steriliserende eigenschappen, maar kan worden gebruikt voor flocculatie (bijv. van zware metalen), coagulatie, wassen en extractie. Katholiet kan worden gebruikt om wonden te wassen (in plaats van jodium te gebruiken) en overal waar de pH-waarde van het te behandelen water moet worden verhoogd.

Wat is alkalisch of zuur geëlektrolyseerd water?

Alkalisch geëlektrolyseerd water en zuur geëlektrolyseerd water worden geproduceerd door de elektrolyse van gewoon kraanwater in aanwezigheid van een bepaalde hoeveelheid zout, in het algemeen natriumchloride.

Acidic Electrolyzed Water is een sterk oxiderende oplossing met een typisch pH-bereik van 3,5 tot 8,5 en een oxidatiereductiepotentieel (ORP) van +600 tot +1200 mV. Het bevat ook hypochlorigzuur dat bijdraagt aan zijn bacteriocide eigenschappen. Het wordt voornamelijk gebruikt als desinfectiemiddel omdat het zeer effectief is tegen bacteriën, schimmels, schimmels, sporen en andere micro-organismen, in zeer korte contacttijden. Het kan worden toegepast als vloeistof, mist of ijs. Acidic Electrolyzed Water is ook bekend als: AEW, Anox, Suprox, EO-water, Anostel, Anodox, Acidic Anolyte of A-Anolyte

Alkalisch geëlektrolyseerd water heeft een typisch pH-bereik van 11,2 tot 11,4 en een oxidatiereductiepotentieel van slechts -850 mV. Deze fractie kan bruikbaar zijn als een antioxidant voedingsadditief. Alkaline Electrolyzed Water is ook bekend als: AW, Cathox, EO-water of Catholyte

Wat is neutraal geëlektrolyseerd water?

Neutral Electrolyzed Water (‘NEW’) is een volledig natuurlijke, organische, niet-toxische, niet-irriterende, milieuvriendelijke en ecologisch veilige ontsmettings- en desinfectieoplossing. Het wordt geproduceerd door de elektrochemische reactie van eenvoudig water, zout en elektriciteit. De toepassingen voor deze technologie zijn oneindig en omvatten elk proces dat een sterilisatie-, desinfectie-, reinigings- of waterzuiveringsfaciliteit vereist.

‘NEW’ zorgt voor een revolutie in ontsmetting en desinfectie in de voedingsindustrie. Dit product biedt niet alleen een ‘groene’ oplossing om de voedselvoorziening van het land te helpen beschermen, het sluit ook aan bij de bezorgdheid van het Amerikaanse publiek over de toenemende terugroepacties van voedselproducten en hun groeiende vraag naar de industrie om snel te handelen om meer veilige en natuurlijke producten te implementeren. .

‘NEW’ biedt vele voordelen ten opzichte van traditionele chemische technologieën, waaronder:

  • veiligheid
  • superieure desinfectieprestaties
  • verwijdering van biofilm
  • een stabieler, langduriger chloorresidu
  • verbeterde microflocculatie (vermindering van troebelheid)
  • verbeterde smaak en geur
  • oxidatie van ijzer, mangaan en waterstofsulfide

Neutral Electrolyzed Water is ook bekend als: NEW, Anox, Suprox, Neutral Anolyte of ANK-Anolyte.

Wat is totaal chloor?

Totaal chloor is chloor dat aanwezig is in vrije of gecombineerde (gebonden) vorm, of in beide vormen.

Wat is vrij beschikbaar chloor?

Vrij beschikbaar chloor (FAC) is chloor dat aanwezig is in de vorm van hypochloorzuur, hypochlorietionen of als opgelost elementair chloor. FAC omvat alle chloorsoorten die niet worden gecombineerd met ammoniak (of andere stikstofverbindingen) om chlooramine te vormen. Het is ‘gratis’ in de zin dat het nog nergens mee heeft gereageerd, en ‘beschikbaar’ in de zin dat het kan en zal reageren als dat nodig is.

Wat is gecombineerd chloor?

Gecombineerd chloor is die fractie van het totale chloor dat aanwezig is in de vorm van chlooramines of organische chlooramines. Met andere woorden: Chloor dat gebonden is aan andere elementen of organische verbindingen maar toch een effectief ontsmettingsmiddel is. Gebleken is dat gecombineerd chloor effectiever is dan vrij chloor bij het beheersen van bacteriegroei na desinfectie. Chlooramines zijn een voorbeeld van gecombineerd chloor.

Wat is totaal residuaal chloor?

Totaal Restchloor (TRC) is de som van vrij beschikbaar restchloor en gecombineerd (gebonden) restchloor. Het is de hoeveelheid meetbare chloor die overblijft na behandeling van water met chloor; dwz de hoeveelheid chloor die in het water achterblijft nadat aan de chloorvraag is voldaan

Wat is vrij beschikbaar restchloor?

Vrij beschikbaar residuaal chloor (FRC) is vrij beschikbaar chloor na behandeling van het water met chloor. Het is dat deel van het totale beschikbare chloor dat bestaat uit opgelost chloorgas (Cl 2 ), hypochloorzuur (HOCl) en/of hypochloriet-ion (OCl-) dat na chlorering in het water achterblijft. Dit omvat niet chloor dat is gecombineerd met ammoniak, stikstof of andere verbindingen.

Wat is gecombineerd residuaal chloor?

Gecombineerd residuaal chloor is chloor dat heeft gereageerd met organische stoffen om chloororganische stoffen en chlooramines te vormen. Dit is een chloorresidu dat, doordat het heeft gereageerd met andere chemicaliën in het water, een deel van zijn desinfecterende kracht heeft verloren.

Wat is de vraag naar chloor?

Chloorvraag is het verschil tussen de hoeveelheid chloor die aan water wordt toegevoegd en de hoeveelheid chloor die overblijft na een bepaalde contacttijd. De vraag naar chloor kan veranderen met dosering, tijd, temperatuur, pH en aard en hoeveelheid onzuiverheden in het water.

Wat is de chloorbehoefte?

Chloorvereiste: is de hoeveelheid chloor die nodig is voor een bepaald doel. Enkele redenen voor het toevoegen van chloor zijn het verminderen van het aantal bacteriën, het verkrijgen van een bepaald chloorresidu of het oxideren van een stof in het water. In elk geval zal een duidelijke dosering van chloor nodig zijn. Deze dosering is de chloorbehoefte.

Wat zijn chlooramines?
Chlooramines zijn verbindingen die worden gevormd door de reactie van chloor en ammoniak-stikstof in water.

Wat is hypochlorigzuur?

Hypochlorigzuur (HOCl) is een zwak zuur welke vormt wanneer? chloor- lost op in water. Het wordt gebruikt als een bleekmiddel , en oxidatiemiddel , een deodorant en een ontsmettingsmiddel .

Wat is natriumhypochloriet?
Natriumhypochloriet (NaClO) is een chloorverbinding die commercieel wordt geproduceerd door de elektrolyse van een natriumchloride-oplossing.

Wat is natriumchloride?

Natriumchloride (NaCl) wordt ook wel keukenzout of keukenzout genoemd. Natriumchloride is het zout dat het meest verantwoordelijk is voor het zoutgehalte van de oceaan en van de vloeistof van veel meercellige organismen, en wordt vaak gebruikt als voedselconserveringsmiddel.

Wat is natriumchloriet en natriumchloraat?

Natriumchloriet is indirect afgeleid van natriumchloraat. Natriumchloraat wordt gesynthetiseerd door de elektrolyse van een hete natriumchlorideoplossing in een tank met gemengde elektroden. Het kan ook worden gesynthetiseerd door chloorgas door een natriumhydroxide-oplossing te leiden. De belangrijkste oxidatiebijproducten van chloridedioxide zijn de chloriet en chloraat ionen. Er is gemeld dat chloriet- en chloraationen bij concentraties> 100 mg/L kan hematologische effecten veroorzaken bij muizen, ratten, apen, katten en mensen. Om deze reden wordt momenteel aanbevolen om de chloriet- en chloraationenresten in behandeld water te controleren. Natriumchloriet moet worden beschermd tegen onbedoelde verontreiniging door organische materialen om de vorming van een explosief mengsel te voorkomen.

Wat is natriumhydroxide?

Natriumhydroxide (NaOH), ook wel loog of bijtende soda genoemd, wordt (samen met chloor en waterstof) geproduceerd via het chlooralkaliproces. Dit omvat de elektrolyse van een waterige oplossing van natriumchloride. Het natriumhydroxide hoopt zich op bij de kathode, waar water wordt gereduceerd tot waterstofgas en hydroxide-ion.

Wat is chloridedioxide?

Chloordioxide is een roodachtig geel gas dat een van de vele bekende oxiden van chloor is. Chloordioxide is relatief stabiel in gas- en vloeibare toestand, maar kan gemakkelijk exploderen. Om deze reden wordt het nooit in zijn pure vorm behandeld.

Wat is waterstofperoxide?

Waterstofperoxide (H 2 O 2 ) is een heldere vloeistof, iets stroperiger dan water. Het heeft sterk oxiderende eigenschappen en is nuttig als krachtig bleekmiddel en ontsmettingsmiddel.

Opmerking: NIEUWE heeft 50-500ppm vrij beschikbaar chloor dat bestaat uit hypochloorzuur, natriumhypochloriet en natriumchloride. Toevoeging van NIEUW © aan water resulteert in minder vorming van THM’s en chlooramines. Er worden geen natriumchloriet- en chloraationen gevonden in NIEUW . Alkalisch water bestaat uit natriumhydroxide

Bacteriën, ziekteverwekkers, ziektekiemen, virussen, schimmels, schimmels, sporen en micro- organismen

Wat zijn bacteriën?

Bacteriën zijn eencellige levende organismen die alomtegenwoordig zijn in elke habitat op aarde. Ze zijn zowel schadelijk als nuttig voor het milieu en de dieren, inclusief de mens. Sommige bacteriën werken als ziekteverwekkers en veroorzaken ziekten en kwalen.

Wat zijn anaërobe bacteriën?

Anaërobe bacteriën zijn bacteriën die geen zuurstof nodig hebben om te groeien. Deze bacteriën kunnen niet leven of groeien in aanwezigheid van zuurstof.

Wat zijn aerobe bacteriën?

Aerobe bacteriën zijn bacteriën met een op zuurstof gebaseerd metabolisme. Aeroben gebruiken zuurstof om substraten (bijvoorbeeld suikers en vetten) te oxideren om zo energie te verkrijgen.

Wat is een pathogeen ?

Een pathogeen of infectieus agens is een biologisch agens dat veroorzaakt ziekte of ziekte naar zijn gastheer . Een pathogeen kan een bacterie, een virus, schimmel of een parasiet zijn. Voortgang in voedselveiligheid , hygiëne , en water behandeling hebben de dreiging van sommige ziekteverwekkers verminderd.

Wat is een kiem of een insect?

Een kiem of een insect is een informele term voor een ziekteverwekker, met name bacteriën.

Wat is een virus?

Een virus is een submicroscopisch parasitair deeltje dat cellen in biologische organismen infecteert. Voorbeelden van ziekten die door virussen worden veroorzaakt, zijn verkoudheid, het coronavirus, pokken en hiv. Er worden verbanden onderzocht die virussen kunnen koppelen aan neurologische ziekten zoals multiple sclerose en chronisch vermoeidheidssyndroom.

Wat is schimmel?

Een schimmel (meervoud schimmels) is een organisme dat zijn voedsel extern verteert en de voedingsmoleculen in zijn cellen opneemt. Schimmels komen in elke omgeving op aarde voor en spelen een zeer belangrijke rol in de meeste ecosystemen. Sommige schimmels zijn parasieten op planten en dieren, inclusief de mens. Ze zijn verantwoordelijk voor tal van ziekten, zoals voetschimmel en ringworm bij de mens.

Wat is gist?

Gisten zijn eencellige schimmels, waarvan een paar soorten vaak worden gebruikt om brood te gisten en om alcoholische dranken te fermenteren. Een paar gisten, zoals Candida albicans kan bij mensen een infectie veroorzaken.

Wat is schimmel?

Schimmels, of schimmels, zijn verschillende schimmels die oppervlakken bedekken in de vorm van biofilm en meestal massa’s sporen produceren. Schimmel is vaak een probleem in vochtige ruimtes zoals kelders en badkamers, en na overstromingen. Het is te zien op oppervlakken van muren, maar groeit ook diep van binnen en produceert een kenmerkende stoffige, enigszins doordringende geur. Het groeit op voedsel in gesloten containers, zelfs in koelkasten.

Wat zijn sporen?

Een spore is een voortplantingsmechanisme dat is aangepast voor verspreiding en gedurende langere tijd in ongunstige omstandigheden kan overleven. De spore kan zich tot een nieuw organisme ontwikkelen door te delen door mitose zonder te versmelten met een andere cel. De term kan ook verwijzen naar de rustfase in de levenscyclus van sommige bacteriën, beter bekend als de endospore. Schimmels die sporen produceren, staan bekend als sporogeen, en schimmels die dat niet doen, zijn asporogeen.

Wat is een micro-organisme of een microbe?

Een micro-organisme of microbe is een organisme dat microscopisch klein is (onzichtbaar voor het blote oog). Micro-organismen worden vaak geïllustreerd met eencellige of eencellige organismen.

Wat is algen?

Algen variëren van eencellige organismen tot meercellige organismen, sommige met een vrij complexe gedifferentieerde vorm en (indien marien) zeewier genoemd. Alle algen hebben een fotosynthetische machine die uiteindelijk is afgeleid van de cyanobacteriën en zuurstof produceren als bijproduct van fotosynthese. Algen worden meestal aangetroffen op vochtige plaatsen of watermassa’s en komen dus veel voor in zowel terrestrische als aquatische omgevingen.

Wat is biofilm?

Een biofilm is een complexe aggregatie van micro-organismen gekenmerkt door de uitscheiding van een beschermende en hechtende matrix. De vorming van een biofilm begint met de aanhechting van vrij zwevende micro-organismen aan een oppervlak. Deze eerste kolonisten hechten zich aan het oppervlak, en als ze niet direct van het oppervlak worden gescheiden, kunnen ze zich duurzamer verankeren met behulp van celadhesiemoleculen. Zodra de kolonisatie is begonnen, groeit de biofilm door een combinatie van celdeling en rekrutering. Biofilms kunnen veel verschillende soorten micro-organismen bevatten, zoals bacteriën, protozoa en algen. Biofilms zijn betrokken bij een breed scala aan microbiële infecties in het lichaam, waaronder veelvoorkomende problemen zoals urineweginfecties, katheterinfecties, middenoorinfecties, vorming van tandplak, gingivitis en het bedekken van contactlenzen. Biofilms veroorzaken infectie in drinkwater en kunnen leiden tot corrosie van watersystemen.

Opmerking: NEW © kan met succes biofilm uitroeien en is een zeer effectief ontsmettingsmiddel tegen bacteriën, virussen, pathogenen, ziektekiemen, insecten, sporen, algen, gist, schimmels en schimmels.

Vermindering, oxidatie, desinfectie, hygiëne, ontgeuring en sterilisatie

Wat is reductie?

Reductie beschrijft de winst van elektronen door een molecuul, atoom of ion.

Wat is oxidatie?

Oxidatie beschrijft het verlies van elektronen door een molecuul, atoom of ion.

Wat is een oxidatiemiddel?

Stoffen die het vermogen hebben om andere stoffen te oxideren, worden oxidatief genoemd en staan bekend als oxidatiemiddelen, oxidatiemiddelen of oxidatiemiddelen. Een oxidatiemiddel is een chemische verbinding die een andere stof oxideert in elektrochemie of ORP-reacties. Het oxidatiemiddel verwijdert elektronen uit een andere stof en wordt daarbij gereduceerd.

Wat is desinfectie?

Desinfectie is de vernietiging van pathogene en andere soorten micro-organismen door fysieke of chemische middelen. Ontsmettingsmiddelen zijn: Antimicrobiële middelen die worden toegepast op niet-levende objecten om te vernietigen micro-organismen , waarvan het proces bekend staat als desinfectie.

Wat is sanitair?

Sanitatie is een term voor de hygiënische verwijdering of recycling van afvalstoffen, met name menselijke uitwerpselen. Sanitaire voorzieningen zijn een belangrijke maatregel voor de volksgezondheid die essentieel is voor de preventie van ziekten.

Wat is deodoriseren?

Deodorants remmen de groei van bacteriën die geurtjes veroorzaken. Deodorants zijn meestal op alcoholbasis, wat een effectieve antibacteriële bestrijding geeft.

Wat is sterilisatie?

Sterilisatie is de eliminatie van alle overdraagbare agentia (zoals bacteriën en virussen) van een oppervlak, een apparaat, voedsel of biologisch kweekmedium.

Opmerking: NIEUW © is effectief in oxidatie-, desinfectie-, sanitatie-, geurverdrijvings- en sterilisatieprocessen. NIEUW © is daarom een effectief oxidatiemiddel, desinfectiemiddel, deodorant en sterilisator.

Pesticide, kiemdodend middel, bactericide, fungicide, virucide

Wat is een bestrijdingsmiddel?

Elke stof of mengsel van stoffen bedoeld voor het voorkomen, vernietigen, afweren of verminderen van ongedierte. Een pesticide kan een chemische stof, gesuperoxideerd water of biologisch middel (zoals een virus of bacterie) zijn die wordt gebruikt tegen plagen, waaronder insecten, plantpathogenen, onkruid, weekdieren, vogels, zoogdieren, vissen, nematoden (rondwormen) en microben die concurreren met mensen voor voedsel, eigendommen vernielen, ziekte verspreiden of overlast veroorzaken. Pesticiden zijn meestal, maar niet altijd, giftig voor mensen.

Wat is biocide?

Een biocide is een chemische stof die verschillende vormen van levende organismen kan doden. Een biocide kan zijn:

  • Een pesticide, waaronder fungiciden, herbiciden, algiciden en rodenticiden.
  • Een antimicrobieel middel, waaronder kiemdodende middelen, antibiotica, antibacteriële middelen, antivirale middelen, antischimmelmiddelen, antiprotozoa en antiparasieten.

Wat is een antisepticum?

Een antisepticum is een stof die de groei en reproductie van verschillende micro-organismen (zoals bacteriën, schimmels, protozoa en virussen) op de levende weefsels/huid van het lichaam verhindert. Sommige zijn echte kiemdodende middelen die de bacteriën kunnen vernietigen, terwijl andere hun groei alleen maar voorkomen of remmen. Het doel van antiseptica is om de kans op infectie door ziektekiemen te verminderen.

Wat is een fungicide?

Fungiciden zijn chemische verbindingen die worden gebruikt om de verspreiding van schimmels in tuinen en gewassen, die ernstige schade aan de planten kunnen veroorzaken, te voorkomen. Fungiciden worden ook gebruikt om schimmelinfecties te bestrijden.

hoed is een Bactericide?

Een bactericide is een stof die alleen doodt bacteriën . Bactericiden zijn ofwel: ontsmettingsmiddelen , antiseptica of antibiotica .

Wat is een sporicide?

Een sporicide is een stof die sporen of sporenvormende schimmels en bacteriën doodt.

Wat is een Viricide?

Een viricide is een antisepticum dat een virus op betrouwbare wijze deactiveert of vernietigt.

Opmerking: NIEUW © kan met succes worden gebruikt als pesticide, biocide, antisepticum, fungicide, bactericide, sporicide of viricide.

Toxiciteit, cytotoxiciteit, acute toxiciteit, chronische toxiciteit, genotoxiciteit

Wat is toxiciteit?

Toxiciteit is een maat voor de mate waarin iets giftig of giftig is.

Wat is cytotoxiciteit?

Cytotoxiciteit is de kwaliteit van toxisch zijn voor cellen. Voorbeelden van giftige stoffen zijn een chemische stof of een immuuncel.

Wat is acute toxiciteit?

Acute toxiciteit beschrijft de schadelijke effecten van een stof die het gevolg zijn van een eenmalige blootstelling of van meerdere blootstellingen in korte tijd (meestal minder dan 24 uur). Om als acute toxiciteit te worden beschreven, moeten de bijwerkingen binnen 14 dagen na toediening van de stof optreden.

Wat is chronische toxiciteit?

Chronische toxiciteit is een eigenschap van een stof die toxische effecten heeft op een levend organisme wanneer dat organisme gedurende een lange periode (maanden of jaren) continu of herhaaldelijk aan de stof wordt blootgesteld, vaak in lage concentraties.

Wat is genotoxiciteit?

Genotoxische stoffen zijn die chemische verbindingen die genetische mutatie kunnen veroorzaken en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van tumoren.

Opmerking: NIEUW © bleek niet giftig te zijn voor dieren, insecten en mensen. Toxiciteitsniveaus zijn verwaarloosbaar door de lage chemische belasting in NIEUW ©

Milieu, biologisch afbreekbaar, metastabiel, elektronen, ionen, atomen

Wat is milieuvriendelijk?

Minimaliseren van schade aan de natuur, bijvoorbeeld door gebruik te maken van biologisch afbreekbare ingrediënten

Wat is biologisch afbreekbaar?

In staat om op natuurlijke wijze te ontbinden; gemaakt van stoffen die door inwerking van bacteriën relatief snel bederven; kan worden afgebroken tot elementen zoals koolstof die op natuurlijke wijze worden gerecycled

Wat is metastabiel?

Metastabiliteit in moleculen is het vermogen van een niet-evenwichtige chemische toestand om gedurende een lange periode aan te houden. Metastabiele vloeistoffen zijn vloeistoffen die in ongestoorde toestand in hun bestaande evenwicht blijven, maar in staat zijn over te gaan naar een stabieler evenwicht wanneer ze voldoende worden verstoord door middel van oxidatie. Gewoonlijk is metastabiliteit te wijten aan een relatief langzame fasetransformatie. In het algemeen, zolang vloeistoffen luchtdicht zijn en niet onderhevig zijn aan UV-licht of warmte, blijven ze in dezelfde chemische staat.

Wat is een geëlektrolyseerde (elektrochemisch geactiveerde) stof?

Een geëlektrolyseerde stof is elke stoffelijke stof die door middel van elektrolyse wordt verkregen. Geëlektrolyseerde stoffen zijn metastabiel en biologisch afbreekbaar.

Wat is een biologische stof?

Een biologische stof is elk materiaal dat is afgeleid van dierlijke producten of andere biologische bronnen.

Wat is een chemische stof?

Een chemische stof is elk materiaal dat wordt gebruikt in of wordt verkregen door een proces in de chemie. Een chemisch element is een stof die niet kan worden afgebroken of omgezet in verschillende stoffen met gewone chemische methoden.

Wat is een atoom?

Het kleinste deeltje van een element is een atoom, dat bestaat uit elektronen gecentreerd rond een kern van protonen en neutronen. Een scheikundig element bestaat uit atomen met hetzelfde aantal protonen.

Wat zijn elektronen?

Een elektron is een lichtgewicht deeltje dat een elektrische lading draagt. Het elektron neemt deel aan elektromagnetische interacties. Samen met de kern vormen elektronen atomen; ze zijn verantwoordelijk voor chemische binding. De stroom van elektriciteit in de elektrochemische cellen is voornamelijk te wijten aan de beweging van elektronen.

Wat is een molecuul?

Een molecuul is het kleinste deeltje van een element of verbinding dat de chemische eigenschappen van het element of de verbinding behoudt. Een chemische verbinding bestaat uit moleculen die zijn samengesteld uit dezelfde atomen in dezelfde configuratie.

Wat is een ion?

Een ion is een atoom of een groep atomen met een netto elektrische lading, waarbij een elektron is verloren (kation) of gewonnen (anion). Een negatief geladen ion, dat meer elektronen in zijn elektronenschillen heeft dan protonen in zijn kernen, staat bekend als een anion vanwege zijn aantrekkingskracht op anoden; een positief geladen ion, dat minder elektronen heeft dan protonen, staat bekend als een kation vanwege zijn aantrekkingskracht op kathoden.

Opmerking: NIEUW © is niet schadelijk voor het milieu. Het is biologisch afbreekbaar en metastabiel en is geen chemisch of biologisch middel, maar een elektrochemisch geactiveerde vloeistof.

Gebruiksmethoden:

Wat is doseren?

Doseren omvat het met tussenpozen toevoeren van een desinfectiemiddel (NIEUW © ) in een procesvloeistof, atmosfeer of een ander medium om NIEUW © te geven voldoende tijd om te reageren of de resultaten te tonen

Wat is mist?

Een nevel is een fenomeen van een vloeistof in kleine druppeltjes die door de lucht zweven. Verneveling wordt uitgevoerd met behulp van spuitbussen. Over het algemeen vernevelen NIEUW © zorgt ervoor dat de vloer nat wordt.

Wat is beslaan?

Mist is een wolk die in contact staat met de grond. Kunstmatige mist wordt gegenereerd door middel van aerosolen of wordt gecreëerd door water te verdampen. Beslaan van NIEUW © zal de vloer niet nat maken.

Wat is spuiten?

Sproeien is het desinfecteren van een oppervlak door het aanbrengen van NEW © met behulp van een spuitpistool of hogedrukreiniger. Spuiten maakt NIEUW © voldoende contacttijd met het oppervlak voor desinfectie.

Wat is weken?

Inweken houdt in dat een onderwerp in een bad wordt geplaatst en het onderwerp wordt verzadigd of doordringt met NEW © .

Wat is spoelen?

Het spoelen wordt bereikt door licht te wassen, bijvoorbeeld door NIEUW © . uit te gieten in of over een onderwerp.

Wat is onderdompelen?

Onderdompelen houdt in dat je een onderwerp in een vloeistof dompelt of het onder een vloeistof plaatst, ook wel bekend als onderdompelen of zinken.

Opmerking: NIEUW © kan worden gedoseerd, verneveld, verneveld en gespoten om water, oppervlakken en lucht te desinfecteren. Items kunnen worden geweekt of ondergedompeld in NEW © voor desinfectie.

pH, ORP, geleidbaarheid, TDS en zoutgehalte

Wat is pH?

pH (potentieel van waterstof) is een maat voor de activiteit van waterstofionen (H+) in een oplossing en dus voor de zuurgraad of alkaliteit. De meeste stoffen hebben een pH tussen 0 en 14. Waterige oplossingen met pH-waarden lager dan 7 worden als zuur beschouwd, terwijl pH-waarden hoger dan 7 als alkalisch worden beschouwd. Een pH van 7 wordt als pH-neutraal beschouwd.

Wat is ORP?

ORP of oxidatie-reductiepotentieel van redoxreacties vormen de basis van elektrochemische cellen. Redoxreacties omvatten alle elektrochemische processen waarbij atomen hun oxidatiegetal (oxidatietoestand) veranderen. De term REDOX komt van de twee concepten reductie en oxidatie. Oxidatie beschrijft het verlies van een elektron door een molecuul, atoom of ion, terwijl reductie de winst van een elektron door een molecuul, atoom of ion beschrijft.

Wat is geleidbaarheid?

Elektrische geleidbaarheid is een maat voor het vermogen van een materiaal om een elektrische stroom te geleiden.

Wat zijn TDS?

Total Dissolved Solids (TDS) is de totale hoeveelheid mobiele geladen ionen, inclusief mineralen, zouten of metalen opgelost in een bepaald volume water. Ze worden uitgedrukt in eenheden van mg per volume-eenheid water (mg/L) en worden ook wel parts per million (ppm) genoemd. TDS is direct gerelateerd aan de zuiverheid van water en de kwaliteit van waterzuiveringssystemen, en beïnvloedt alles wat water consumeert, leeft in of gebruikt, zowel organisch als anorganisch. Hoge TDS duidt op hard water, dat kalkaanslag in leidingen en kleppen veroorzaakt en de prestaties belemmert. Aangezien TDS gerelateerd is aan waterhardheid, is het gebruik van een TDS-meter de eerste stap bij het bepalen van de hardheidsgraad van water.

Wat is zoutgehalte?

Het zoutgehalte is het zoutgehalte of het opgeloste zoutgehalte van een watermassa. Het zoutgehalte beïnvloedt de soorten organismen die in een waterlichaam leven. Ook beïnvloedt het zoutgehalte de soorten planten die zullen groeien, hetzij in een waterlichaam, hetzij op land dat wordt gevoed door water (of door grondwater). Organismen (meestal bacteriën) die in zeer zoute omstandigheden kunnen leven, worden geclassificeerd als halofielen.