TECHNOLOGIE

Electro-Chemical Activation (ECA) is het genereren van veilige, effectieve, milieuvriendelijke ontsmettingsmiddelen en reinigingsmiddelen door gewoon water met opgelost natriumchloride door een elektrolytische cel te leiden.

%22technologie_1%22

Traditionele elektrolysecellen zijn alleen in staat om kleine hoeveelheden onstabiel, geoxideerd water met een lage pH en de vorming van hypochloriet (bleekmiddel) te genereren.

AQUAOX™ maakt gebruik van elektrolytische cellen waarbij de anodekamer is gescheiden door een unidirectioneel permeabel membraan van de kathodekamer. Dit maakt migratie en scheiding van de ionen mogelijk om de productie van gasvormig chloor (CL2) te voorkomen, terwijl grote hoeveelheden HOCL met neutrale pH worden gegenereerd die zeer biocide is, maar een zeer lage chemische belasting heeft in vergelijking met natriumhypochloriet.

 

 

 

 

Hoe het werkt
%22technologie_2%22Gewoon kraanwater dat een lage concentratie natriumchloride (NaCl) bevat, wordt door een elektrolysekamer geleid die een anode (positieve elektrode) en kathode (negatieve elektrode) bevat, gescheiden door een unidirectioneel, permeabel diafragma.

Positieve ionen (kationen) worden naar de kathode getrokken waar ze elektronen ontvangen van de elektronenrijke kathode om natriumhydroxide (NaOH) te vormen, een reinigingsvloeistof met het vermogen om bacteriën en ziekteverwekkers te verminderen.

Bij de anode worden negatieve ionen (anionen) aangetrokken en geven hun extra elektronen af aan de elektron-uitgeputte anode om hypochloorzuur (HOCL) te produceren, een krachtige desinfecterende vloeistof met superieure kiemdodende, biocide en sporendodende eigenschappen die pathogenen zoals methicilline kunnen elimineren -resistente Staphylococcus aureaus (MRSA), vancomycine-resistente enterokokken (VRE), humaan immunodeficiëntievirus type 1 (hiv-1) en meer.

Er zijn heel veel reacties die optreden wanneer bijvoorbeeld water (H2O) wordt geëlektrolyseerd (E0 is de standaard redoxpotentiaal):

 • O2 + H + e- HO2 E0 = – 0,13 V [1]
 • 2H+ + 2e- H2 E0 = 0,00 V [2]
 • HO2 + H+ + e- H2O2 E0 = +1,50 V [3]
 • O3 + 2H+ + 2e- O2 + H2O E0 = +2,07 V [4]
 • OH- + H+ + e- H2O E0 = +2,85 V [5]
 • H2O + e- H+ OH- E0 = – 2,93 V [6]
 • OH+ e- OH- E0 = +2,02 V [7]

De bovenstaande vergelijkingen zijn geen volledige lijst, maar geven voorbeelden van enkele van de reacties die plaatsvinden. Ze laten met name zien dat elektrolyse van water H+- en OH-ionen, H- en OH-radicalen, H2, O2, HO2, O3 en dergelijke produceert als gevolg van redoxreacties. Als direct gevolg van elektrolyse komen waterstof en ozongas vrij en een percentage hydroxiden dat in verschillende vormen in de oplossing achterblijft, waaronder maar niet beperkt tot waterstofperoxide.

De toevoeging van natriumchloride (keukenzout) leidt tot de volgende aanvullende reacties:

KATHODE

 • Na+ + e-Na [8]
 • 2Na + 2H2O 2Na+ + 2OH- + H2 [9]

ANODE

 • 2Cl- – 2e- Cl2 [10]

Verder moet worden opgemerkt dat de Cl2 en OH- als volgt reageren:

 • Cl2 + 2OH- ClO- + Cl- + H2O [11]
 • Cl2 + OH- HClO + Cl- [12]

Scheikunde

Door AQUAOX™ gegenereerde HOCL wordt vervaardigd met gevalideerde apparaten en processen in overeenstemming met EPA- en ISO-normen.

AQUAOX™ HOCL-SPECIFICATIES:

 • pH 6 – 7,5
 • Oxidatie-reductiepotentieel (ORP)> 900Mv
 • Vrij beschikbaar chloor (FAC) 50-1.000 ppm
 • EC 100-10.000 mS

AQUAOX™ HOCL SAMENSTELLING:

 • Gezuiverd water (H2O)> 99,848%
 • Hypochloorzuur (HOCL)< 0,050%
 • Hypochloriet Ion (OCL-)< 0,002%
 • Natriumchloride NACL)< 0,1%

Stabiliteit

Om de houdbaarheid van HOCL vast te stellen, kunnen verschillende parameters worden gemeten. Deze omvatten pH, ORP, EC, zoutgehalte en FAC (Vrij beschikbaar chloor).

De FAC van de meeste gegenereerde HOCL’s blijkt onstabiel te zijn en verdampt gemakkelijk uit het water, waardoor een onmiddellijke, sterke chloorgeur ontstaat en opslag, transport en gebruik bemoeilijkt worden. Door AQUAOX™ geproduceerde HOCL is stabiel en maandenlang klaar voor gebruik.

Microbiële werkzaamheid

 • Log 6 reductie
 • Effectief tegen methicilline-resistente Staphylococcus aureaus (MRSA), vancomycine-resistente enterokokken (VRE), humaan immunodeficiëntievirus type 1 (hiv-1), varkensinfluenzavirus (H1V1), salmonella enterica en meer
 • Micro-organismen kunnen geen resistentie ontwikkelen tegen HOCL, in tegenstelling tot traditionele chemische agentia.

Werkingsmechanisme

Het werkingsmechanisme waarbij HOCL deze verschillende micro-organismen uitroeit, is goed gedocumenteerd door bronnen van derden. De werkingswijze is als volgt:

 • De vrije ionen in HOCL reageren snel en denatureren eiwitten. HOCL mag niet worden gebruikt op producten op basis van eiwitten, omdat het zal reageren en de eiwitten zal vernietigen. Zodra HOCL in contact komt met een micro-organisme, valt het de bacteriële eiwitten aan die zich in de celmembranen bevinden.
 • De superioriteit van HOCL is dat het vergelijkbare antibioticaresistente stammen, waaronder MRSA en VRE, zal uitroeien. Ten tweede zal HOCL, vanwege het osmolaliteitsverschil (de concentratie van ionen in de oplossing versus in het cytoplasma), een breuk op het celmembraan induceren, wat leidt tot cellysis.

Toxiciteit

 • Geen enkel bewijs van toxiciteit in welke vorm dan ook is waargenomen in onafhankelijke laboratoriumtests.
 • Op basis van al deze informatie kan redelijkerwijs worden geconcludeerd dat HOCL niet-toxisch is en veilig te gebruiken is in de industrieën en toepassingen die worden geïdentificeerd door AQUAOX™.

Samenvatting

Door AQUAOX gegenereerde HOCL is pH-neutraal, supergeoxideerd water dat wordt gegenereerd door elektrolyse van een verdunde zoutoplossing die door een elektrolytische cel gaat. Dit proces creëert grote volumes van een zachte maar extreem krachtige antimicrobiële oplossing die in staat is om bacteriën, virussen, sporen, cysten, schilfers en biofilm snel te verminderen. HOCL is stabiel, kosteneffectief om te produceren, groener dan traditionele chemische technologieën en kan worden gebruikt in meerdere toepassingen in een groot aantal verschillende industrieën.

HOCL is een oxidatiemiddel door een mengsel van vrije radicalen, waardoor het een antimicrobieel effect heeft. Studies hebben aangetoond dat HOCL zeer biocide is en ziekteverwekkers zoals Salmonella en E. coli aanzienlijk kan verminderen zonder het gebruik van dure giftige chemicaliën. Bovendien biedt het de extra voordelen dat het biofilm en afzetting van productieapparatuur kan verwijderen, waardoor een belangrijke bijdrage aan contaminatieproblemen aanzienlijk wordt geminimaliseerd.

Omdat HOCL micro-organismen effectief vernietigt, kunnen ze geen resistentie opbouwen tegen HOCL zoals tegen andere ontsmettingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen. Standaard giftige chemicaliën kunnen stammen van ziekteverwekkers creëren die na verloop van tijd resistent worden omdat de cel de chemische stof kan verdrijven of neutraliseren voordat deze deze kan doden, waardoor de algehele werkzaamheid van chemische reinigingsmiddelen en ontsmettingsmiddelen aanzienlijk wordt verminderd.

Effect van pH op de verhouding van vrij beschikbaar chloor.

HOCL heeft een hogere biocide activiteit dan NaOCL en het desinfecterende effect is 80 tot 300 keer hoger dan de activiteit van NaOCL met dezelfde vrij beschikbare chloorconcentratie. Dit grotere effect is te danken aan de continue productie van vrij beschikbaar chloor door elektrolyse zonder hyperchlorering. Het vrij beschikbare chloor wordt in OCL-ion gehouden en wordt door de elektrische energie geleidelijk omgezet in de actieve vorm HOCL.

De dissociatiesnelheid van HOCl is zo snel dat het evenwicht tussen HOCl en het OCl-ion wordt gehandhaafd, ook al wordt het HOCl continu gebruikt. Als er bijvoorbeeld water met één ppm titreerbaar vrij beschikbaar chloorresidu in een reductiemiddel wordt geïntroduceerd dat 50 procent van het hypochloorzuur verbruikt, zal het resterende residu zich herverdelen tussen HOCl en OCl-ion.

Een veel voorkomende mythe is dat wanneer HOCl wordt gebruikt om water te desinfecteren, alleen OCl- overblijft. In werkelijkheid, wanneer HOCl wordt gebruikt, wordt OCl– onmiddellijk weer omgezet in HOCl om de door de pH voorgeschreven procentuele verdeling te behouden.