LANDBOUW / TUINBOUW

De wereldwijde landbouwproductie stagneert sinds de jaren 90 en de industrie wordt gekenmerkt door een mismatch tussen vraag en aanbod. Verder wordt deze industrie gekenmerkt door het volgende:

 • Hoge kapitaalvereisten (grond en uitrusting)
 • Hoge inputkosten van productie
 • Instabiele productievolumes en prijzen
 • Korte houdbaarheid van producten en hoog bederfpercentage (ongeveer 25% van de productie)
 • Laag rendement op investeringen en lange terugverdientijden
 • Hoge risico’s (bijv. weersafhankelijk en pathogeen, plagen kunnen hele gewassen in korte tijd vernietigen)
 • Overmatig gebruik van chemicaliën, pesticiden en antimicrobiële middelen, resulterend in een toename van de microbiële resistentie en chemische residuen in voedsel.
 • Toenemende druk op de beschikbaarheid van bouwland in dichtbevolkte landen. Intrekking landbouwsubsidies vanwege ‘vrijhandel’

2Kas2De land- en tuinbouwsector is een strategische leverancier van voedsel voor de mens en als zodanig een uiterst belangrijke industrie, maar ook de meest risicovolle en minst winstgevende bedrijfstakken.
Het gebruik van geëlektrolyseerd water zorgt voor een hogere opbrengst en een systeem voor de bestrijding van pathogenen/bio-films, waardoor aanzienlijk op de productiekosten kan worden bespaard. De toename van de opbrengst is gemeld in daadwerkelijke veldproeven voor de productie van gerst, selderij, tomaten, sla en anjers, evenals komkommers, aardbeien, druiven en bloemen, met name rozen.
Geëlektrolyseerd water zal de kwaliteit en de houdbaarheid van verse producten verbeteren en de productiekosten verminderen wat betreft waterverbruik, gebruik van meststoffen en chemicaliën)

 

Toepassingen:

 • Behandeling van irrigatiewater om ziekteverwekkers te elimineren.
 • Hergebruik van proceswater na desinfectie van afvalwater met geëlektrolyseerd water
 • Ontsmetten van zaden, bollen en aardappelen vóór het planten
 • Wassen en ontsmetten van fruit na de oogst
 • Opslagruimte desinfecteren en geoogste producten beslaan om houdbaarheid te verlengen
 • Vermindering van verstoppingen van irrigatiesystemen en sproeiers als gevolg van biofilm door toevoeging van geëlektrolyseerd water aan irrigatiewater
 • Zorgen voor schone lucht in kassen en het verminderen van decontaminatie van producten.
 • Behandeling van meeldauw op bladeren en druiven door besproeiing met geëlektrolyseerd water.

Voordelen voor de land- en tuinbouwsector

 • Verhoogde opbrengst
 • langere houdbaarheid
 • verlaging van de productiekosten
 • residuvrij product

 

Meer informatie over Land-/tuinbouw